Khôn ngoan và ngu ngốc

Khôn ngoan và ngu ngốc

Wise and Foolish

Nội dung phim Khôn ngoan và ngu ngốc

Khi thủ tướng và đứa con trai vô tư lự của mình bị hoán đổi cơ thể, họ phải tìm cách sống như người kia. Đất nước cũng vì thế mà gặp nhiều biến động.