Khoảnh khắc muốn thời gian ngừng lại

Khoảnh khắc muốn thời gian ngừng lại

About Time

Nội dung phim Khoảnh khắc muốn thời gian ngừng lại

Tình cảm nảy sinh giữa một nữ diễn viên nhạc kịch sắp lìa đời và một người đàn ông với khả năng ngăn chiếc đồng hồ sinh mệnh của cô đếm ngược.