Khoảng cách xã hội

Khoảng cách xã hội

Social Distance

Nội dung phim Khoảng cách xã hội

Quay trong đợt cách ly, loạt phim hợp tuyển dạng tường thuật có góc nhìn vừa u tối vừa hài hước về quá trình mọi người cố gắng duy trì sự kết nối khi xa nhau.