Khách sạn cấp tốc (Phần 2)

Khách sạn cấp tốc (Phần 2)

Instant Hotel (Season 2)

Nội dung phim Khách sạn cấp tốc (Phần 2)

Bốn cặp đôi mới – chủ các khách sạn gia đình – sẽ được trải nghiệm nơi lưu trú của đối thủ. Ai cũng mong giành được danh hiệu nhà nghỉ cho thuê tuyệt nhất nước Úc.