Kẻ yếu thế: Câu chuyện về Kurt Warner

Kẻ yếu thế: Câu chuyện về Kurt Warner

American Underdog: The Kurt Warner Story

Nội dung phim Kẻ yếu thế: Câu chuyện về Kurt Warner

Một nhân viên siêu thị có cơ hội tỏa sáng ở Siêu Cúp Bóng Bầu Dục sau khi anh được tuyển mộ vào hàng ngũ bóng bầu dục chuyên nghiệp của Mỹ. Dựa trên câu chuyện có thật.