Kẻ ngoại bang

Kẻ ngoại bang

The Outsider

Nội dung phim Kẻ ngoại bang

Một lính Mỹ bị giam cầm ở Nhật Bản thời hậu chiến đã gia nhập thế giới yakuza đen tối, chấp nhận sống theo lối sống của họ để đền ơn cứu giúp.