Kế nghiệp (Phần 1)

Kế nghiệp (Phần 1)

Unauthorized Living (Season 1)

Nội dung phim Kế nghiệp (Phần 1)

Khi nhà vận chuyển người Galicia và trùm ma túy đang che giấu bệnh Alzheimer của mình để lộ kế hoạch nghỉ hưu, tên cận vệ của ông âm mưu giành đế chế khỏi người thừa kế.