Kẻ lạc loài ở học viện ma vương

Kẻ lạc loài ở học viện ma vương

The Misfit of Demon King Academy

Nội dung phim Kẻ lạc loài ở học viện ma vương

Chán ngán chiến tranh không hồi kết, Ma Vương Anos quyết định tái sinh ở một tương lai hòa bình. Khi ghi danh nhập học, cậu không được chào đón như mong đợi.