Kế hoạch thoát ế

Kế hoạch thoát ế

Familyhood

Nội dung phim Kế hoạch thoát ế

Bí mật đề nghị nhận nuôi đứa con của một thiếu nữ đang mang thai, nữ diễn viên hết thời và vị kỷ nọ giả vờ mang thai với hi vọng đánh bóng hình ảnh của mình.