Jeffrey Epstein: Giàu có và đồi bại

Jeffrey Epstein: Giàu có và đồi bại

Jeffrey Epstein: Filthy Rich

Nội dung phim Jeffrey Epstein: Giàu có và đồi bại

Có câu chuyện từ những người sống sót, phim tài liệu này điều tra cách mà gã tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein dùng tiền và quyền để thực hiện hành vi lạm dụng.