Jack Whitehall: Du lịch cùng cha tôi (Phần 4)

Jack Whitehall: Du lịch cùng cha tôi (Phần 4)

Jack Whitehall: Travels with My Father (Season 4)

Nội dung phim Jack Whitehall: Du lịch cùng cha tôi (Phần 4)

Khi Jack đến Úc trong chuyến lưu diễn hài độc thoại, anh quyết định rằng thà để Michael cùng tham gia còn hơn là thực hiện chuyến đi một mình.