In Front of Your Face

In Front of Your Face

In Front of Your Face

Nội dung phim In Front of Your Face

Cô quản lý cuộc sống hàng ngày của mình với một cảm giác chánh niệm trong khi giữ bí mật nghiêm trọng với chính mình, và cô quyết định gặp một giám đốc trẻ, người yêu cầu cô tham gia dự án của mình, và sau khi họ gặp nhau có lượng mưa đột ngột và sấm sét.

Trailer phim In Front of Your Face:

trailers