Huyền thoại Vikings: Valhalla

Huyền thoại Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla

Nội dung phim Huyền thoại Vikings: Valhalla

Trong phần tiếp theo của "Huyền thoại Vikings", 100 năm đã trôi qua và thế hệ anh hùng huyền thoại mới xuất hiện để tạo ra vận mệnh của chính mình – và làm nên lịch sử.

Trailer phim Huyền thoại Vikings: Valhalla:

trailers