Huyền Thoại Về Một Thế Giới Đã Mất

Huyền Thoại Về Một Thế Giới Đã Mất

Atlantis: End of a World, Birth of a Legend

Nội dung phim Huyền Thoại Về Một Thế Giới Đã Mất

Bộ phim dựa trên câu chuyện hấp dẫn về các thảm họa tự nhiên lớn nhất làm rung chuyển thế giới cổ đại, một thảm họa gây ra sự sụp đổ của một nền văn minh và sinh ra một huyền thoại...

Trailer phim Huyền Thoại Về Một Thế Giới Đã Mất:

trailers