Hướng dẫn săn quái vật

Hướng dẫn săn quái vật

A Babysitter's Guide to Monster Hunting

Nội dung phim Hướng dẫn săn quái vật

Được hội kín gồm những người trông trẻ tuyển mộ, một nữ sinh cấp ba chiến đấu với Ông Kẹ và đám quái vật của hắn khi chúng bắt giữ cậu bé cô đang trông nom vào Halloween.