Hozuki: Phụ tá Diêm vương (Phần 2)

Hozuki: Phụ tá Diêm vương (Phần 2)

Hozuki's Coolheadedness (Season 2)

Nội dung phim Hozuki: Phụ tá Diêm vương (Phần 2)

Khi lượng tội nhân bùng nổ khiến Địa Ngục bị quá tải, quan chức Hozuki siêng năng làm việc để duy trì ngọn lửa trừng phạt thiêu đốt đúng hạn.