Hộp đêm Istanbul (Phần 2)

Hộp đêm Istanbul (Phần 2)

The Club (Season 2)

Nội dung phim Hộp đêm Istanbul (Phần 2)

Nguồn gốc cảm giác tội lỗi của Matilda giờ sáng tỏ khi một nhân vật từ quá khứ quay trở lại. Raşel và İsmet đi vào ngõ cụt khi bạo lực đe dọa bao trùm Istanbul.