Hộp đêm Istanbul (Phần 1)

Hộp đêm Istanbul (Phần 1)

The Club (Season 1)

Nội dung phim Hộp đêm Istanbul (Phần 1)

Ở Istanbul những năm 1950 hội nhập, một bà mẹ có quá khứ phức tạp đến làm việc ở hộp đêm để nối lại và giúp đỡ cô con gái nổi loạn mà bà đã không thể nuôi nấng.