Hôn nhân và sự nghiệp (Phần 2)

Hôn nhân và sự nghiệp (Phần 2)

Castle and Castle (Season 2)

Nội dung phim Hôn nhân và sự nghiệp (Phần 2)

Remi và Tega bắt đầu sống cuộc sống riêng và theo đuổi chuyên môn phù hợp với họ, nhưng âm mưu của ông Duke khiến cả gia đình – bao gồm cả Ben – gặp nguy hiểm.