Hội Quái Siêu Cấp (Phần 3)

Hội Quái Siêu Cấp (Phần 3)

Super Monsters (Season 3)

Nội dung phim Hội Quái Siêu Cấp (Phần 3)

Hội Quái Siêu Cấp ham vui học những bài học mới – và có thêm nhiều bạn mới – trong khi khám phá thế giới xung quanh tại Trường Thông Chĩa Ba.