Hội Quái Siêu Cấp: Bữa tiệc quái vật

Hội Quái Siêu Cấp: Bữa tiệc quái vật

Super Monsters Monster Party

Nội dung phim Hội Quái Siêu Cấp: Bữa tiệc quái vật

Cùng hát theo và xem bộ sưu tập các video nhạc hấp dẫn, có mặt những người bạn quái vật Katya, Lobo, Zoe, Drac, Cleo và Frankie!