Học viện cún con (Phần 2)

Học viện cún con (Phần 2)

Pup Academy (Season 2)

Nội dung phim Học viện cún con (Phần 2)

Học viện Cún đã hoạt động trở lại! Nhưng một mối đe dọa mới xuất hiện khi kế hoạch hiểm ác hòng hủy hoại mối liên hệ giữa người và cún hình thành.