Hoàng tử Peoria (Phần 2)

Hoàng tử Peoria (Phần 2)

Prince of Peoria (Season 2)

Nội dung phim Hoàng tử Peoria (Phần 2)

Hoàng tử đã trở lại và sẵn sàng tìm kiếm thêm niềm vui trong thời gian ở Peoria! Trong khi đó, Teddy tiếp tục chuẩn bị hồ sơ đăng ký vào Học viện công nghệ Massachusetts.