Hoàng Phi Hồng: Vương Giả Trở Về

Hoàng Phi Hồng: Vương Giả Trở Về

Wong Fei Hung: Return of the King

Nội dung phim Hoàng Phi Hồng: Vương Giả Trở Về

Quỷ Cước Thất trên võ đài tựa như mãnh thú, nhất định muốn dồn Lương Khoan vào chỗ chết. Hoàng Phi Hồng xuất hiện kịp lúc cứu Lương Khoan, chân tướng từng bước bị vạch trần, mục đích của Brown rõ ràng là chế tạo \