Họa Giang Hồ Chi Hoán Thế Môn Sinh

Họa Giang Hồ Chi Hoán Thế Môn Sinh

A Portrait Of Jianghu: Reincarnated Disciple

Nội dung phim Họa Giang Hồ Chi Hoán Thế Môn Sinh

Phim Họa Giang Hồ Chi Hoán Thế Môn Sinh 2017: Kể về Niệm Dương Kiêu, cậu phải đi xuyên không vào một thế giới khác được gọi là Dịch Giới để gặp và bảo vệ cô gái tên Không Linh Huệ nhằm ngăn chặn hậu quả khủng khiếp có thể xảy đến.