Hey! Tiểu Cốt Đầu

Hey! Tiểu Cốt Đầu

Hey!Little Bones

Nội dung phim Hey! Tiểu Cốt Đầu

Chính là người yêu thương tiền kiếp của tiểu yêu vô danh! Vì muốn giúp nữ ma đầu tìm lại ký ức đã mất, tiểu yêu tìm kiếm con đường Bạch Cốt Tinh trở thành ma đầu, tái hiện thời thiếu nữ của Bạch Cốt phu nhân.