Headspace: Hướng dẫn thiền định

Headspace: Hướng dẫn thiền định

Headspace Guide to Meditation

Nội dung phim Headspace: Hướng dẫn thiền định

Headspace đưa ra góc nhìn gần gũi ở dạng hoạt hình về lợi ích của thiền định, đồng thời giới thiệu các kỹ thuật và thiền định có hướng dẫn để giúp bạn bắt đầu tập thiền.