Hệ số tội phạm: Bản điện ảnh

Hệ số tội phạm: Bản điện ảnh

Psycho-Pass: The Movie

Nội dung phim Hệ số tội phạm: Bản điện ảnh

Ở Nhật Bản trong tương lai, một mạng lưới các công cụ giám sát dự đoán tội phạm đã sẵn sàng ra mắt trên toàn thế giới khi những kẻ khủng bố xâm nhập vào hệ thống.