Hậu trường: Mã nguồn tỉ đô

Hậu trường: Mã nguồn tỉ đô

Making The Billion Dollar Code

Nội dung phim Hậu trường: Mã nguồn tỉ đô

Trong phim ngắn giới thiệu này, các thành viên ART + COM tham gia cùng dàn diễn viên và đoàn làm phim để thảo luận về cơ sở thực tế và diễn biến của vụ kiện tụng.

Trailer phim Hậu trường: Mã nguồn tỉ đô:

trailers