Hậu trường El Camino: Phim hậu bản của; Tập làm người xấu

Hậu trường El Camino: Phim hậu bản của; Tập làm người xấu

The Road to El Camino: Behind the Scenes of El Camino: A Breaking Bad Movie

Nội dung phim Hậu trường El Camino: Phim hậu bản của; Tập làm người xấu

Aaron Paul, Vince Gilligan và các diễn viên phụ, nhà sản xuất cùng đoàn làm phim chia sẻ những câu chuyện và cảnh quay trong quá trình thực hiện "El Camino".