Hành trình trở thành siêu anh hùng

Hành trình trở thành siêu anh hùng

How I Became a Superhero

Nội dung phim Hành trình trở thành siêu anh hùng

Ở thế giới mà người thường và siêu anh hùng chung sống, vị cảnh sát cô độc bắt tay với một thanh tra thông minh để lật mở âm mưu đen tối: đoạt siêu năng lực.