Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 5)

Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 5)

Somebody Feed Phil (Season 5)

Nội dung phim Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 5)

Với nụ cười trên môi, nguồn năng lượng hứng khởi và các món ngon ở khắp mọi nơi, Phil thưởng thức những hương vị mới và kết bạn mới ở Oaxaca, Helsinki, Madrid, v.v.