Hai mươi bất hoặc

Hai mươi bất hoặc

Twenty Your Life On

Nội dung phim Hai mươi bất hoặc

Mới ra trường, bốn người bạn cùng nhau bước ra đời thực và xoay xở với những thăng trầm của cuộc sống, công việc và các mối quan hệ.