Greenleaf (Phần 4)

Greenleaf (Phần 4)

Greenleaf (Season 4)

Nội dung phim Greenleaf (Phần 4)

Nhà Greenleaf phải sát cánh bên nhau vào thời khắc quan trọng, khi mục sư mới đến kiểm soát Calvary. Nhưng những bí mật bị chôn giấu đe dọa phá vỡ các khối liên minh.