Grace và Frankie (Phần 7)

Grace và Frankie (Phần 7)

Grace and Frankie (Season 7)

Nội dung phim Grace và Frankie (Phần 7)

Căng thẳng dâng cao tại ngôi nhà bên bờ biển khi bà Grace, bà Frankie, ông Robert và ông Sol đều đang sống ở đó cùng nhau – và làm nhau phát điên.

Trailer phim Grace và Frankie (Phần 7):

trailers