Giúp bé học từ vựng (Phần 5)

Giúp bé học từ vựng (Phần 5)

Word Party (Season 5)

Nội dung phim Giúp bé học từ vựng (Phần 5)

Hãy nhập tiệc cùng Franny, Bailey, Kip, Lulu và Tilly khi bạn này học từ mới và bài học cuộc sống bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quôc phổ thông qua bài hát và điệu nhảy!

Trailer phim Giúp bé học từ vựng (Phần 5):

trailers