Giúp bé học từ vựng (Phần 4)

Giúp bé học từ vựng (Phần 4)

Word Party (Season 4)

Nội dung phim Giúp bé học từ vựng (Phần 4)

Nổi nhạc lên: Đến lúc tiệc tùng rồi! Hãy tham gia cùng các bé động vật Franny, Bailey, Kip, Lulu và Tilly - người bạn mới sẽ dạy các em nói tiếng Trung.

Trailer phim Giúp bé học từ vựng (Phần 4):

trailers