Gin no Saji Silver Spoon Mùa 2

Gin no Saji Silver Spoon Mùa 2

Silver Spoon 2nd Season

Nội dung phim Gin no Saji Silver Spoon Mùa 2

Khi học kỳ mới bắt đầu tại Trường Trung học Nông nghiệp Ooezo, Hachiken giờ đây đã quen với lối sống khắc nghiệt của một trường trung học nông nghiệp nông thôn. Trong khi Hachiken vẫn tự hỏi mình sẽ làm gì trong tương lai, anh tiếp tục khám phá những thực tế khắc nghiệt và tươi đẹp của vùng nông thôn.