Giáo phái hiểm ác: Colonia Dignidad

Giáo phái hiểm ác: Colonia Dignidad

A Sinister Sect: Colonia Dignidad

Nội dung phim Giáo phái hiểm ác: Colonia Dignidad

Một nhóm con chiên người Đức dưới sự lãnh đạo của kẻ đứng đầu lôi cuốn và giỏi thao túng tới Chile, an cư và trở thành công cụ đắc lực cho chế độ độc tài.