Gia đình đoàn tụ (Phần 4)

Gia đình đoàn tụ (Phần 4)

Family Reunion (Season 4)

Nội dung phim Gia đình đoàn tụ (Phần 4)

Rắc rối trong gia đình đưa nhà McKellan xích lại gần nhau hơn khi các mối quan hệ mới, trở ngại bất ngờ và sinh nhật quan trọng mang đến bài học lớn trong cuộc sống.