Gia đình đoàn tụ (Phần 2)

Gia đình đoàn tụ (Phần 2)

Family Reunion (Season 2)

Nội dung phim Gia đình đoàn tụ (Phần 2)

Từ thắp lại lời thề hôn nhân đến xử trí những rắc rối ngày càng khó nhằn, nhà McKellan giữ vững niềm tin khi đối mặt với các vấn đề mới và thách thức bất ngờ ở miền Nam.