Get Down (Phần 1)

Get Down (Phần 1)

The Get Down (Season 1)

Nội dung phim Get Down (Phần 1)

Thành phố New York năm 1977, những người trẻ tài năng, nhiệt huyết của South Bronx theo đuổi ước mơ và những nốt nhạc cực nhanh để biến đổi lịch sử âm nhạc.