GATE: Lực lượng tự vệ kỳ ảo

GATE: Lực lượng tự vệ kỳ ảo

Gate

Nội dung phim GATE: Lực lượng tự vệ kỳ ảo

Ở Ginza xuất hiện một cánh cổng sang thế giới khác. Itami Yoji, lính dự bị của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, được cử đi điều tra các vùng đất kỳ ảo ở đầu bên kia.