Gã hề ma quái 2

Gã hề ma quái 2

It Chapter Two

Nội dung phim Gã hề ma quái 2

Hai mươi bảy năm sau cuộc đụng độ kinh hoàng với Pennywise, Hội Thất Bại nhận được cuộc gọi đáng sợ yêu cầu trở lại Derry để kết thúc những gì họ đã bắt đầu.