Fran Lebowitz: Giả như nó là thành phố

Fran Lebowitz: Giả như nó là thành phố

Pretend It’s a City

Nội dung phim Fran Lebowitz: Giả như nó là thành phố

Lang thang qua phố xá ở Thành phố New York và tâm trí thú vị của nhà văn hài hước, mỉa mai với tài kể chuyện Fran Lebowitz khi bà ngồi cùng Martin Scorsese.