Feria: Ánh sáng tăm tối nhất

Feria: Ánh sáng tăm tối nhất

Feria: The Darkest Light

Nội dung phim Feria: Ánh sáng tăm tối nhất

Hai chị em phải đối mặt với thực tại mới – và những yếu tố siêu nhiên – khi được biết bố mẹ họ đã tham gia một nghi lễ cuồng tín để rồi bỏ mạng.

Trailer phim Feria: Ánh sáng tăm tối nhất:

trailers