Fate/Stay Night: Heaven's Feel - III. Khúc Xuân Ca

Fate/Stay Night: Heaven's Feel - III. Khúc Xuân Ca

Fate/Stay Night: Heaven's Feel - III. Spring Song

Nội dung phim Fate/Stay Night: Heaven's Feel - III. Khúc Xuân Ca

Chương cuối cùng trong bộ ba cảm giác của Thiên đàng. Angra Mainyu đã sở hữu thành công tàu Sakura Matou của mình. Tùy thuộc vào Rin, Shirou và Rider để làm sạch Chén Thánh hoặc đó sẽ là kết thúc của thế giới và phép thuật như tất cả chúng ta đều biết điều đó.