Elize Matsunaga: Tội ác ở Sao Paulo

Elize Matsunaga: Tội ác ở Sao Paulo

Elize Matsunaga: Once Upon a Crime

Nội dung phim Elize Matsunaga: Tội ác ở Sao Paulo

Vụ án chấn động Brazil: Elize Matsunaga bắn chết và phân thây người chồng giàu có. Loạt phim tài liệu này đi sâu vào vụ án, và lần đầu tiên đương sự thực hiện phỏng vấn.