Đường tới HiGH&LOW

Đường tới HiGH&LOW

Road To High & Low

Nội dung phim Đường tới HiGH&LOW

Ba người bạn chí cốt bị giằng xé khi một trong số họ trở thành thành viên của một tổ chức tội phạm hung ác, đe dọa đàn áp băng nhóm của hội bạn cũ của cậu.