Du Hành Giữa Các Vì Sao 6: Vùng Đất Bí Ẩn

Du Hành Giữa Các Vì Sao 6: Vùng Đất Bí Ẩn

Star Trek VI: The Undiscovered Country

Nội dung phim Du Hành Giữa Các Vì Sao 6: Vùng Đất Bí Ẩn

Phi hành đoàn của 2 tàu vũ trụ Enterprise và Excelsior bằng mọi cách phải ngăn chặn cho được một âm mưu của những kẻ hiếu chiến nhằm phá hoại đàm phán hòa bình giữa phe Liên Bang và đế quốc Klingon...…

Trailer phim Du Hành Giữa Các Vì Sao 6: Vùng Đất Bí Ẩn:

trailers